Privacy policy

Kuro Kozijn respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website Kuro-kozijn.nl. Wij vinden de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk en gaan daar op zorgvuldige wijze mee om. In de privacy policy informeren wij u hier verder over. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? En waarom verwerken wij deze gegevens?

Gegevens worden door ons verwerkt omdat u gebruik maakt van diensten door Kuro Kozijn aangeboden. Ook is het mogelijk dat u deze gegevens zelf aan ons verschaft heeft door middel van het invullen van een contactformulier. De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

  • Alle gegevens die u zelf aan ons verstrekt door middel van het invullen van formulieren.
  • Locatie gegevens.
  • Uw activiteit gegevens op onze website.
  • IP-adres.
  • Het surfgedrag op onze website.

Wij verwerken deze gegevens om onze website beter te optimaliseren voor uw gebruikt. Door knooppunten vast te leggen kunnen wij u in de toekomst beter van dienst zijn en onze website op uw voorkeur aanpassen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De website kuro-kozijn.nl heeft de intenties om alleen gegevens te bewaren van 16+ bezoekers, helaas is dit niet altijd mogelijk te controleren en vragen wij dan ook ouders om de activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden. Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens van jongere leeftijdsgroepen te bewaren. Wij proberen hier op zorgvuldige wijze mee om te gaan. Heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met info@kurokozijn.nl. 

Op welke gronden verwerken wij deze gegevens en hoelang bewaren wij deze gegevens?

De algemene privacywetgeving bepaalt dat jouw gegevens alleen mogen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Deze vinden plaats op basis van de AVG wetgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de betreffende doelen te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bewaartermijnen uit de wet- en regelgeving. 

Worden gegevens gedeeld met derden?

Indien dit bijdraagt aan de dienstverlening kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden. Dit kan onder meer voorkomen in de volgende situaties:

  • Om diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij opdrachten die door ZZP’ers uitgevoerd worden.
  • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

In het geval gegevens met derden worden gedeeld sluiten wij een overeenkomst af. Door middel van deze overeenkomst zijn deze partijen ook verplicht zich aan de AVG-wetgeving te houden. 

Van welke cookies wordt gebruikt gemaakt?

Op de website kuro-kozijn.nl wordt gebruik gemaakt van analytische, tracking en functionele cookies. Een cookie is een bestand wat wordt opgeslagen na het eerste bezoek aan de website en draagt bij aan het functioneren van de website. Daarnaast kan de website worden geoptimaliseerd voor uw gebruik. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt toestemming voor deze cookies gevraagd, via uw internetbrowser kunt u zich ten alle tijden afmelden voor deze cookies. Wat zijn cookies? | Consumentenbond

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het verwerken van deze gegevens ten alle tijden intrekken. Dit kunt u doen door te mailen naar Info@kuro-kozijn.nl of naar info@jmbc.nl. Zorg hierbij dat u zich kunt identificeren zodat u kunt achterhalen of u daadwerkelijk de juiste persoon bent. Mocht u hiervoor alsnog een klacht indienen dan kan dit bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens